Under våren och sommaren har jag provat ett nytt förhållningssätt till mitt måleri. Jag önskar lyssna mer på intuitionen och vara i mer processen heller än att tänka på den ”färdiga tavlan”. Jag vill följa lusten och se vad som växer fram ur mitt inre. Jag har fastnat för en ordspråk som speglar det bra av Joseph Campbell: “If you can see your path laid out in front of you step by step, you know it’s not your path. Your own path you make with every step you take. That’s why it’s your path.”